Administratie

Inschrijven

Voor elke wedstrijd waar op ingeschreven kan worden is er een contactpersoon. Deze contactpersoon verstuurt een uitnodiging om in te schrijven naar de zwemmers uit die selecties die mee kunnen doen aan de betreffende wedstrijd.

Inschrijven en afmelden voor een wedstrijd moet altijd bij de juiste contactpersoon. De inschrijving verschijnt in de wedstrijdkalender. Onderaan vind je bij de wedstrijdinformatie ook de naam van de ploegleiding waar je in de laatste 24-48 uur voor de wedstrijd kunt af- of ziekmelden. Dus kijk goed bij wie je moet zijn!!

Startgeld

We hebben een speciale bankrekening voor startgelden, waar iedereen die wedstrijden wil gaan zwemmen, vooraf een bedrag op dient te storten.

Het IBAN rekeningnummer is  NL68 ABNA 0553 1301 96   t.n.v.  Vereniging AZ&PC (let op: de naam van de rekening is nog geen ZPC AMERSFOORT). Vergeet niet om je naam te vermelden!

Het startgeld van elke wedstrijd waar je voor ingeschreven staat, wordt afgeschreven van je tegoed.  Dit geldt voor alle wedstrijden inclusief NK’s.

Het is dus de bedoeling dat je een tegoed hebt op het depot en niet telkens een tekort dat je aanvult tot 0 euro. Hoeveel tegoed je nog hebt kun je navragen bij Mevr. A. van der Giessen

Boetes bij reguliere wedstrijden

Op de uitnodiging voor de wedstrijd staat het tijdstip van verzamelen en de afmeldprocedure. De zwemmer dient zich hier aan te houden. Afmelden moet altijd als je in de uitnodiging staat, ook als je trainer wel weet dat je ziek of geblesseerd bent. Bij geen afmelding riskeer je een boete van € 3,10 voor het te laat afmelden en € 10,10  voor elke gemiste start bij het niet komen opdagen. Dit zijn de KNZB-boetes die wij doorberekenen. De boetes worden van je depot afgeschreven.

Administratieve zaken rond NK’s

Inschrijving: Voor het inschrijven en afmelden bij N(J)K’s gelden bijzondere regels en hogere boetes. Voordat je je inschrijft bespreek je de inschrijving met de trainer. Inschrijven voor alle N(J)K’s wordt gedaan door Larissa. Voor alle N(J)K’s wordt er binnen ZPC AMERSFOORT een inschrijftermijn gehanteerd. Dit om fouten te voorkomen. Zodra de inschrijving is verzonden naar de KNZB worden de startgelden van je wedstrijdtegoed afgeschreven, ook als je later nog afmeldt. Inschrijven voor een NK is startgeld betalen.

Afmelden: Afmelden zonder boete kan bij de KNZB alleen 24 uur vóór de eerste wedstrijddag. Afmeldingen worden via het wedstrijdsecretariaat doorgegeven aan de KNZB. Voorkom een boete en meld je op tijd af bij je trainer vóór de aangegeven termijn.

Boetes: Het afmelden op het N(J)K zelf levert sowieso een boete op en je kunt bovendien niet meer op die dag deelnemen voor individuele nummers of estafettes. Start je toch op één afstand dan geldt je eerdere afmelding als ‘Niet gestart zonder afmelden’ en dat betekent een boete van ± € 45,00 en voor finales zelfs meer dan € 80,00.