Trainers

Technische commissie (TC)

De sporttechnische leiding van de afdeling wedstrijdzwemmen is in handen van de Technische Commissie. Wij stellen hen graag aan u voor:

Tom Rikhof
Hoofdtrainer
Train voor Top
Ardi Knol
Hoofdtrainer
Train Racen
Kirsten Namesnik
Hoofdtrainer
Train Trainen
Wouter Arnoldus
Hoofdtrainer
Train Trainen
Sandra Geutjes
Hoofdtrainer
Leer Trainen (minioren)
Lidia van Bon
Hoofdtrainer
Breedtesport
& Masters

Trainers

Dagelijks zijn er veel trainers in de weer voor ZPC AMERSFOORT om de trainingen te verzorgen. Alle trainers die leiding geven aan een groep zijn KNZB gediplomeerd! De volgende trainers zijn actief voor onze afdeling:

Monica Korndewal
Dennis Rijnbeek
Susan Rijnbeek
Chester Marsman
Henriette van Norden
Lidia van Bon
Sandra Geutjes
Tom Rikhof
Larissa Brak
Jaap Waninge
Kirsten Namesnik-Silvester
Ardi Knol
Wouter Arnoldus
Ilona van de Weerd
Lars de Gans
Toos Coumans
Gilbert Verwij
Edwin van Norden
Dick van Stegeren
Martijn van Ginkel
Jordan  Kraaijenhof
Elly Arp
Eline Hendriks
Theo Arp
Onze trainers beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Alle trainers hebben de gedragscode van de vereniging ondertekend.

Stagiairs

We werken ook samen met het MBO Sport & Bewegen in Amersfoort en de KNZB bij het opleiden van trainers. Hierdoor zullen bij de trainingen ook met enige regelmaat stagiars aanwezig zijn, zodat zij kunnen oefenen in de beroepspraktijk. Bij trainingen van stagiairs zijn altijd gediplomeerde trainers aanwezig.

Stageplaats nodig?
Neem contact op met Lidia van Bon