Regelingen

Helaas kunnen we ook in onze waterpolo-organisatie niet zonder afspraken. Regelingen!

 • Organisatiestructuur waterpolo
 • Juryrooster: iedere speler/ster van 16 jaar en ouder dient een paar keer per jaar als jurylid en/of wedstrijdcommissaris te fungeren. Kijk regelmatig op het juryrooster!
 • Handboek seizoen 2017-2018-1: bekijk hier ons eigen overzicht van interne regels!
 • Handboek KNZB 2017-2018: Handboek Waterpolo van de KNZB. Zie hier met name de uitgebreide invallersregelingen (pag. 12-17).
 • Reglementen KNZB: KNZB kent uiteraard vele reglementen, inclusief de spelregels waterpolo. Met die regelingen hebben wij direct mee te maken. Hier een overzicht!
  Ook de Waterpolospelregels zijn hier te vinden! Hierin staan ook de promotie- en degradatieregelingen van alle Bondsafdelingen.
Regels

Die zijn als volgt:

 • Alle spelers/sters van 16 jaar en ouder zullen bij toerbeurt ingezet worden voor taken als
  • scheidsrechter
  •  jurylid
  • verzorging wedstrijdveld, jurymateriaal enz.
 • Daar waar mogelijk zullen spelers/sters die ook binnen Bestuur en/of Waterpolocommissie zeer actief zijn in de inroostering voor deze taken ontzien worden
 • Vanuit de Waterpolocommissie wordt steeds zo tijdig mogelijk per seizoenhelft (september – december  resp. januari – mei) een (jury)rooster samengesteld worden. Hierop staan per wedstrijd en per taak de namen van de ingeroosterde personen!
 • De taken zijn i.h.a. de volgende
  • Scheidsrechter: voor een beperkt aantal (jeugd)wedstrijden moet de thuisspelende vereniging zelf voor een scheidsrechter zorgen. Voor de leeftijdsgroep E hoeven dat geen ‘gediplomeerde’ scheidsrechters te zijn!!; let daar op!
  • Jurylid: voor bijna alle wedstrijden zijn 2 of 3 juryleden nodig die een “W”-bevoegdheid hebben! PS: ook in dit seizoen komt er waarschijnlijk weer een cursus hiervoor!
  • Verzorging wedstrijdveld, jurymateriaal enz.: Ook dat moet gebeuren. Vooral in het 50m-bad is dat nog heel wat werk. Vooral bij het begin van een wedstrijdmiddag. Daar worden dan meerdere personen voor ingeroosterd. In de eerste plaats zijn dat personen zónder “W”! Maar ook houders van een “W” zullen af en toe voor deze taak ingeroosterd worden. Dat kan helaas niet anders. Deze namen staan in het rooster steeds onder het hoofd “Wedstrijdcommissaris”!
   >>> Neem vooraf goed door hoe de wedstrijdvelden opgebouwd moeten worden. Zie INSTRUCTIE POLOLIJNEN 2015 !
  • Wedstrijdcommissaris Per wedstrijd wordt er steeds minimaal één persoon aangewezen. Dat kan soms in combinatie met de taak als jurylid. Hij/zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor het in orde zijn van wedstrijdveld, jurytafel enz. en hij/zij is de gastheer/vrouw voor de scheidsrechter(s)!
 • De praktijk is dat elke speler per seizoenhelft maximaal 2 a 3 maal ingeroosterd wordt. Per keer kan dat om 1, 2 of 3 wedstrijden gaan.
 • Uiteraard wordt bij het samenstellen van het rooster zo veel mogelijk geprobeerd rekening te houden met de eigen wedstrijden van ieder. De ene ploeg wil juist niet vlak voor z’n eigen wedstrijd spelers laten fungeren, andere ploegen hebben net een tegengestelde wens.  Verder is het zo dat de zeventallen onder 15 jaar nog geen juryfunctionarissen ‘leveren’. De wedstrijden van die teams staan vaak vroeg in het programma. Daar zullen ook juryleden enz. voor moeten zijn. Dan kan het dus gebeuren dat je er al vroeg moet zijn en daarna enkele wedstrijden moet wachten voor je zelf aan spelen toekomt.
 • Genoemde roosters worden gepubliceerd op deze website, bij Juryrooster !
 • Helaas worden wedstrijdrooster in de loop van het jaar nog wel eens gewijzigd. Genoemd juryrooster zal dan z.s.m. aangepast worden. Op de website!
 • Van alle spelers/sters wordt verwacht dat zij minimaal 2x tot 3x per week deze website(s) raadplegen. Zeker om te kijken of het juryrooster inmiddels gepubliceerd is resp. of dat rooster wijzigingen heeft ondergaan.
 • Van alle spelers/sters wordt verwacht dat zij in hun agenda direct de toegewezen taak opnemen. Afzeggen kán niet, ruilen met andere leden kan wél. Dat is het juiste moment om dat dan eventueel  te doen.
 • Circa 5 dagen vóór de wedstrijddatum wordt er vanuit de Waterpolocommissie nog een herinneringsmail gestuurd. Dat is alleen maar een herinnering, realiseer je wel dat het op dat tijdstip nog heel moeilijk zal zijn om met iemand te ruilen. Maar nogmaals: JIJ blijft verantwoordelijk voor de ingeroosterde taak!!!  Het kan niet zo zijn dat een wedstrijd met te weinig functionarissen zal moeten starten!!!
 • Vanzelfsprekend wordt van ieder verwacht dat hij/zij de taak zo goed mogelijk en in het belang van de te spelen wedstrijd(en) zal uitvoeren.
 • NIEUW: Niet aanwezig zijn resp. niet voldoen aan de taak zullen we helaas niet zonder sanctie voorbij kunnen laten gaan. 
 • Toevoeging per 1 januari 2014: indien er voor jouw plaats een vervanger door jou is geregeld dan dien je direct nadat je dit met een vervanger overeengekomen bent dat direct per mail te melden aan de WPC (op waterpolo@zpc-amersfoort.nl) én aan degene(n) die als vervanger gaat optreden en óók aan de andere functionarissen die voor de zelfde wedstrijd ingeroosterd zijn. De door jou gevonden vervanger zal op de bewuste dag dan op tijd aanwezig dienen te zijn en volledig mee te werken.