Juryrooster

Alle actieve leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht bij toerbeurt als jurylid bij onze waterpolowedstrijden te fungeren. Ook van ouders van de jongere spelers/sters verwachten we dat zij zich hiervoor gaan inzetten.

Per deel van een seizoen wordt voor die jurydiensten een (jury)rooster opgesteld. Ruim voor het begin van de competitie zal dat hier gepubliceerd worden.

Afzeggen is NIET mogelijk. Daarvoor vragen we begrip. Er kan wel onderling geruild worden. Als dat nodig is doe dat dan tijdig!

Inmiddels is het juryrooster voor de maanden oktober en november 2020 opgesteld door Margriet en Margriet.

Klik op: Juryrooster Oktober-November 2020

Corona-coördinatoren

Vanaf oktober 2020 worden de wedstrijden voorlopig onder de beperkingen van de Corona-voorschriften gehouden. Bij alle thuiswedstrijden dient per zwemzaal steeds een Corona-coördinator aanwezig te zijn. Ook daar is een rooster voor opgesteld.

Klik op: Rooster Corona-coördinator okt.2020.

Er kan NIET afgezegd worden. Dat is ondoenlijk. Indien je verhinderd bent zorg dan TIJDIG voor VERVANGING! Dat lukt meestal het beste door met iemand anders te RUILEN!

Het rooster voor de ‘badopbouw’ is nu opgenomen in het juryrooster (zie de gele rijen!) en is bedoeld voor degenen die er voor zorg moeten dragen dat de wedstrijdvelden, jurytafel enz. tijdig in orde zijn bij de eerste wedstrijd van de dag! Hiervoor zijn zo veel mogelijk spelers ingeroosterd die geen W-bevoegdheid hebben! Leden jonger dan 16 jaar zijn niet ingeroosterd. Daarom doen we ook een beroep op de ouders van deze jongere leden! We hebben hier de ouders als groep per zevental in dat rooster opgenomen.

Wedstrijdmateriaal

Het is nog even wennen in ons nieuwe zwembad. Waar liggen de materialen en hoe gebruiken we die? Alle spelers, en ook de ouders van de jongere spelers, zullen hiermee te maken krijgen. Dus zaak om tijdig goed op de hoogte te zijn. We hebben hiervoor een eerste handleiding gemaakt. Lees die tijdig goed door s.v.p.:

Hoe op te ruimen na afloop wedstrijden? Kijk op:

Elektronische scoreborden

Zowel in het 50m-bad als in het Torenbad is een fraai elektronisch scorebord aanwezig. Deze dienen door de jury-tijdwaarnemer bediend te worden vanaf de jurytafel. Die tafel wordt op het perron geplaatst, dicht bij de aansluitpunten (in de wand)! De bediening gebeurt via een fraai touchscherm. Dit scherm dient opgehaald te worden uit de jurykamer, van 50m-bad resp. van Torenbad. Aansluiten op de aansluitpunten in de wand. Voor verdere bediening zie:

Zeer aan te raden om dit eerst thuis al eens goed door te nemen en ook al eens op de achtergrond meedraaien bij een andere wedstrijd met andere juryleden.

De jury-secretaris bedient het digitaal wedstrijd formulier (DWF). Dat gebeurt op een tablet. In totaal zijn er vier tablets beschikbaar, in principe twee voor het 50m-bad en twee voor het Torenbad. Deze zijn opgeborgen in een wandkluis, in de zijgang van het 50m-bad, naast de jurykamer. Per week wordt de cijfercode van deze kluis bekend gemaakt aan de juryleden.
Voor de bediening enz. van het DWF zie: