Digitaal Wedstrijd Formulier

We zijn er inmiddels aan gewend, elke wedstrijd wordt door de wedstrijdjury nu bijgehouden via een tablet.

Gelukkig is het programma dat op de tablet gebruikt wordt zeer bedieningsvriendelijk. Dat programma heet ‘Digitaal Wedstrijd Formulier‘ (DWF). Het is absoluut noodzakelijk om vooraf, voor dat je als jurylid gaat fungeren, al kennis op te doen. Dat kan op twee manieren:

1. Handleiding. Klik hier !

2. Instructiefilm. Klik hier !

Extra uitleg!
Naar aanleiding van de eerste ervaringen zijn er inmiddels  aanvullende instructies gepubliceerd. Die gaan over:

a. registratie of een speler gespeeld heeft,
b. invoeren van acties en
c. invoeren van een capwissel !

Deze aanvullende instructies vind je hier !

We raden allen die komend seizoen aan de jurytafel gaan fungeren om hier goed kennis van te nemen.

Kijk goed naar de handelingen die je steeds moet verrichten en ook naar de volgorde daarvan. Laat ook goed de functies van de diverse ‘knoppen’ op je inwerken. Twee wat onduidelijke knoppen zijn de ‘L’ (die is van Letsel) en de ‘E’ (die is van een in eigen doel gescoord doelpunt!).

Sportlink

Alle gegevens om onder meer het DWF te vullen staan in het centrale systeem ‘Sportlink‘. Persoonsgegevens van spelers, coaches, teamleiders, scheidsrechters, juryleden enz. Verder ook alle wedstrijdroosters en verdere wedstrijdgegevens.

Persoonsgegevens

Voor het invullen van personen (spelers, coach, ploegleider) op het Digitaal Wedstrijd Formulier is met name steeds de relatiecode (uit Sportlink) van betrokkene van belang. Deze zullen we bij de start van het nieuwe seizoen hier weer publiceren, via een uitgebreide lijst.

Sportlink app

Sportlinked App

Of je nu speler, trainer, familie of gewoon supporter bent. Iedereen heeft via de app inzicht in het wedstrijdprogramma, de uitslagen en statistieken. Download de app snel!

In augustus 2014 heeft Sportlink de app Sportlinked geïntroduceerd voor waterpolo. Met de app blijf je eenvoudig op de hoogte van je team, de prestaties en het programma. Met het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) kan de vereniging het volledig wedstrijdverloop en de uitslag registreren op de tablet. Zo is het mogelijk om als speler, coach of official jouw eigen programma en statistieken te bekijken en/of de statistieken van jouw tegenstander. Het inloggen voor spelers, coaches  en officials kan d.m.v. een e-mailadres en wachtwoord. Dit e-mailadres dient overeen te komen met het e-mailadres dat ook in Sportlink geregistreerd is bij deze persoon.

Vanaf het seizoen 2015/2016, is het ook mogelijk om als toeschouwer, ouders, familie en/of vrienden in te loggen en teams of personen te volgen. Hiervoor is alleen een emailregistratie nodig. De app is dus niet alleen voor spelers, coaches en officials, maar ook voor iedereen die een of meerdere teams wil volgen.

Kijk hier hoe je de app kan downloaden!

De totale handleiding voor de app Sportlinked vind je hier!

Spelerskaart

In de loop van het seizoen 2015-2016 is de papieren spelerskaart vervallen. We zijn overgestapt op de digitale spelerskaart en uiteraard is die opgenomen in Sportlink. Alle actieve spelers en ook de leden van de teamstaf dienen daarvoor een actuele digitale (kleuren) pasfoto te hebben ingeleverd bij het waterpolosecretariaat.

Er zijn nog wel eens vragen over de zichtbaarheid van deze spelerskaart, inclusief foto. Daar zijn (beschermende) regels voor. Regels van privacy. Die zijn hier terug te vinden. Er zijn dus drie privacy niveaus en die kan je zelf instellen.

Wedstrijden ‘LIVE’ volgen

live

Sinds de nieuwe update van de Sportlinked app is het ook mogelijk om wedstrijden in zowel de bonds- als de regionale competities “live” te volgen. Elke bezitter van de Sportlinked app kan hier (gratis) gebruik van maken.