Aanmeldingsformulier Waterpoloschool Midden

Bij het versturen van dit aanmeldingsformulier wordt verklaard een lidmaatschap te hebben bij een de vereniging die aangesloten is bij de K.N.Z.B. en tijdens de trainingen de statuten en richtlijnen van ZPC AMERSFOORT (www.ZPC-AMERSFOORT.nl) te zullen respecteren en alle redelijke aanwijzingen van de trainers op te volgen. Door deelname aan de Regionale Waterpoloschool Midden wordt geen lidmaatschap verkregen van de vereniging ZPC AMERSFOORT.

Ouder/verzorger* verleent hierbij machtiging aan ZPC AMERSFOORT, tot automatische afschrijving van de verschuldigde som van (selecteren wat van toepassing is) naar de rekening van ZPC AMERSFOORT:
Indien het seizoen al gestart is, neem dan contact op via Waterpoloschool@zpc-amersfoort.nl voor de mogelijkheden.