Juli …..

Trainingen in “corona’-tijd worden voortgezet!

Vanaf 18 mei zijn alle ploegen langzamerhand weer begonnen om, in strikte corona-condities, weer trainingen te volgen.

Week 27 (29 juni – 3 juli) is de laatste ‘gewone’ week in dit kader. In weken 28 en 29 trainen enkele selectieploegen nog door én een paar ploegen die dat op eigen kosten doen.

Hulde aan David Kers en Renske Gerritse! Zij steken veel werk in de begeleiding rond deze trainingen.

Maar let wel, de leiders per team dienen nog steeds minimaal 1 dag voor elke training hun dagprotocol (namen enz.) naar Renske te sturen.

Het clubhuis is nog niet open voor een gezellige nazit. Maar het restaurant is daarvoor wel open. Als je daar, al dan niet als groep(je) gebruik van wil maken dan hoef je nu niet meer te reserveren!

Attentie verder:

Zoals vast bekend is bij eenieder heeft het OMT verdere versoepelingen aangekondigd betreffende Covid-19 per 1 juli 2020.
 
De zwembadbranche vertaalt de door het OMT vastgestelde richtlijnen voor toepassing in zwembaden in het zogenaamde “ protocol verantwoord zwemmen” welke vervolgens door zwembaden als handleiding gebruikt wordt voor het vaststellen van de definitieve protocollen op locatie.
 
 
Op 1 juli om 15:00u is hiervan een nieuwe versie (versie 2.0) vastgesteld en gepubliceerd.
 
*Wat verandert er wel vanaf 1 juli voor verenigingen en huurders van Amerena:
 
1. Tijdens de activiteit is er geen afstandsbeperking van kracht.
 
Dus: inhoud van de trainingen voor alle leeftijden kunnen weer plaatsvinden als vanouds. Wedstrijdzwemmen weer in dezelfde baan heen en terug zwemmen, waterpolo weer in wedstrijdvormen waar mogelijk, synchroon zwemmers weer dicht naast elkaar etc. Tevens kunnen er ook weer materialen als vanouds gebruikt worden (vinnen, zoemers, snorkels etc.) Advies is wel deze materialen goed te laten drogen zodat de biofilm hierop goed kan verdampen.

2. De leeftijdsgroep t/m 18 jaar hoeft geen afstand meer te houden van elkaar onderling.
 
 
*Alle overige ingestelde maatregelen in Amerena zijn onveranderd:
 
Toelichting hierop:
 
Een van de regels die boven alles nog blijft gelden is: de 1,5m afstand tussen volwassenen, en volwassenen en de leeftijdsgroep van 13-18jr. Omdat Amerena, hoewel gezegend met grote perrons en bassins, bijzonder krap is toebedeeld met ruimte in gangen, kleedkamers en douchruimtes wordt het gebruik hiervan vooralsnog niet aangepast: Douches worden nog niet gebruikt, en kleedkamergebruik dient gefaseerd plaats te vinden met een maximum van 50 volwassenen tegelijkertijd. Tevens blijft hierdoor de huidige “ routing” naar en van de bassins gehandhaafd; een richtingsverkeer waarbij omkleden vooraf thuis dient te gebeuren.

Seizoen 2020-2021

De voorbereidingen zijn in volle gang.

  • Opstellingen. Zie opstellingen. Deze kunnen nog aangepast worden!
  • Indelingen teams. Zie laatste nieuwsbrief en zie ook Competitie 2020-2021
  • Start inplannen competitiewedstrijden: 4 juli
  • Start reguliere trainingen: 31 augustus
  • Start competities: 3 oktober