De Stichting Steunfonds AZ&PC is in 2002 opgericht door de heer Rolf Wagenaar sr en de toenmalige voorzitter van AZ&PC Marius van Zeijts. De Stichting heeft officieel als doel “het verrichten van al hetgeen dat dienstbaar is aan het realiseren van de doelstelling van de te Amersfoort gevestigde vereniging AZ&PC voorzover bekostiging daarvan door derden niet mogelijk is”. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het aanhouden van fondsen en het verlenen van bijdragen. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en donaties van particulieren.

De Stichting heeft zich tot nu toe in principe gericht op het verlenen van steun ten behoeve van de breedtesport.

De afgelopen jaren zijn onder meer financiële bijdragen geleverd voor:

–          cursus waterpolotrainer

–          opleidingen kader zwemmen

–          cursus recreatieopleider

–          diverse korte specifieke cursussen voor trainers

–          materiaal voor de afdeling schoonspringen (w.o. het ”saltodrehapparat”)

–          trainingsmateriaal recreatie & opleiding

–          organisatiekosten demonstraties synchroonzwemmen

–          trainingsbijdrage mini’s

–          promotieplan synchroonzwemmen

–          promotieplan recreatie & opleiding

–          promotie waterpolo

–          activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van AZ&PC

De Stichting Steunfonds AZ&PC is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) hetgeen betekent dat geen erf- of schenkbelasting behoeft te worden betaald over erfenissen en schenkingen die ze krijgt.

Het bestuur van de Stichting Steunfonds bestaat uit:

Marius van Zeijts              voorzitter

Aat Mosterd                      penningmeester / secretaris

Voor nadere informatie over de Stichting Steunfonds AZ&PC kunt u zich wenden tot de voorzitter Marius van Zeijts, emailadres: mariusvanzeijts@gmail.com

Het rekeningnummer van de Stichting Steunfonds is NL33 RABO 0123 0661 74