Schoonspringen is een watersport waarbij zo mooi mogelijk vanaf een plank of platform in het water moet worden gesprongen. Hierbij kunnen (combinaties van) salto’s en schroeven worden gemaakt. De beoordeling vindt plaats door vijf of zeven juryleden met cijfers die met ½ punten oplopen van 0 (geheel mislukt) tot en met 10 (zeer goed).

Er wordt gesprongen vanaf 1- en 3-meter planken en van de 5-, 7½- en 10-meter toren. De gemaakte sprong wordt beoordeeld aan de hand van punten. Van invloed zijn: techniek, elegantie, souplesse, hoogte, afstand en netheid. Sinds 1994 is ook het synchroonspringen geïntroduceerd. Hierbij springen twee spring(st)ers gelijktijdig van een plank of platform en maken dan synchroon dezelfde sprong.

De enige Nederlandse wereldkampioen was Edwin Jongejans die in 1991 de eerste wereldkampioen op de 1 meterplank ooit werd.

Schoonspringen is één van de takken van sport die binnen ZPC Amersfoort beoefend wordt.

Contributietarief :

Schoonspringe 1x per week trainen : Tarief 1

Schoonspringen 2x per week trainen : Tarief 2

Schoonspringen 4x per week trainen : Tarief 3

Klik hier voor het contributiestelsel

 

Onze partners