Aanvullingen voor Juryrooster januari en februari!

Het juryrooster (incl. veldopbouw!) voor de maanden januari en februari was door Margriet en Margriet al eerder gereed gemaakt. Nu (31 december) zijn daar een paar aanvullingen resp. aanpassingen op aangebracht, o.m. vanwege een paar ingelaste wedstrijden.

Alle pololeden, incl, alle ouders van leden <16 jaar, worden verzocht dit rooster goed door te nemen en in de agenda te noteren wanneer je bent ingeroosterd.

Afzeggen is echt niet mogelijk. Bij onverhoopte verhindering dient er onderling geruild te worden. Doe dat dan zo snel mogelijk!

Zie de roosters op Juryrooster!