Amerena passen

Vanaf maandag 11 februari worden de email verstuurd om de Amerena passen af te halen. Zoals eerder vermeld, ontvangt iedereen persoonlijk een email met een barcode. Met deze code kan je de pas bij de receptie ophalen. Niet alle 1000 leden ontvangen tegelijk de email. De komende 2 weken worden alle mailtjes verstuurd. Pas op het moment dat alle passen … Read More

Bericht van ledenadministratie

Begin oktober heeft de eerste run van de ledenadministratie plaats gevonden. Deze is zeer voorspoedig verlopen. Op dit moment staat er bij enkele leden nog een bedrag open. Het is mogelijk dat wij deze leden niet hebben kunnen bereiken, omdat hun gegevens niet goed in sportlink zijn verwerkt. Omdat wij deze leden niet kunnen bereiken, hebben wij de openstaande facturen … Read More

Contributietarieven ZPC Amersfoort sportseizoen 2017/2018

Inmiddels is het sportieve seizoen 2017/2018 weer begonnen. Daar hoort ook de periodieke evaluatie van de contributie tarieven bij. Voor het seizoen 2017/2018 zullen de tarieven voorlopig alleen beperkt worden geïndexeerd. Hierbij is rekening gehouden met prijswijzigingen welke we zelf ook binnen de vereniging ondervinden. Op de eerstvolgende ALV zullen de tarieven formeel worden voorgelegd aan de leden om vastgesteld … Read More

Innen uitstaande contributie 2015/2016 en 2016/2017

Beste (oud)leden van ZPC AMERSFOORT, Tijdens de ALV van onze vereniging op 3 juli 2017 is nader toegelicht dat er nog veel te veel contributie over 2016/2017 niet is betaald door leden. Daarnaast staat er helaas ook nog een restant open over 2015/2016 (ondanks eerdere inspanningen dit jaar). In 2015-2016 zijn er diverse opstartproblemen geweest met de ledenadministratie door de … Read More

ALV 28 september

Het nieuwe seizoen is begonnen en wij als bestuur hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne vakantie en nu vol energie aan dit seizoen is begonnen. Via de website en tijdens de ALV op 4 juli jl. hebben wij iedereen geïnformeerd over de voortgang van de besprekingen over de rol van ZPC AMERSFOORT in de Amerena. Vanwege de fase … Read More

Clubkleding

Na een lange periode is nu het moment aangebroken dat onze nieuwe clubkleding beschikbaar en gereed is voor uitlevering. Alle bedrukte clubkleding (uitgezonderd de badpakken en zwembroeken) is inmiddels beschikbaar bij Wim Jacquet Sport. De geplaatste bestellingen liggen op naam klaar en kunnen ter plaatse worden gecontroleerd op de juiste maat. Als de in januari opgegeven maten te klein geworden … Read More

KNZB-Contributie

Iedereen die lid wordt van een zwemvereniging betaald KNZB-contributie. Het verenigingsjaar loop van augustus t/m juli. De contributie van de KNZB loopt per kalenderjaar. Stel je wordt ik september 2015 lid van ZPC-AMERSFOORT en besluit om in mei 2016 je lidmaatschap op te zeggen, dan betaald de vereniging de KNZB-jaarcontributie voor 2015 en 2016. Omdat de vereniging alleen maar in … Read More

Goed nieuws!

De nieuwe clubkleding is bijna klaar om geleverd te worden. Arena heeft inmiddels veel artikelen in grote hoeveelheden in Amersfoort afgeleverd, waar ze nu worden voorzien van ons mooie logo! Wim Jacquet zal in week 11 de winkel verbouwen en daarbij een mooie zwemafdeling inrichten met uiteraard onze mooie kleding prominent aanwezig. Op zeer korte termijn zal de datum van … Read More