Welkom

ZPC AMERSFOORT zit in de lift, zowel de jeugd als de senioren draaien goed in de top van Nederland. ZPC AMERSFOORT heeft de gezonde ambitie om deze lijn de komende jaren door te zetten en de gekozen doelstelling van de vereniging te verwezenlijken. ZPC AMERSFOORT kiest voor de hele vereniging en heeft daarbij de ambitie om de selecties van alle sporttakken op een zo hoog mogelijk podium te laten acteren. Als regionaal opleidingscentrum onder leiding van goed opgeleide trainers en een professionele staf heeft de club een grote aantrekkingskracht op talentvolle jeugd. De binding en de vriendschappen die binnen de hele vereniging zichtbaar zijn, vinden we minstens even belangrijk. Zonder een brede basis en de vele vrijwilligers is dit niet mogelijk.

De sponsorcommissies van ZPC AMERSFOORT dragen bij om de ambities van de vereniging te verwezenlijken. In januari 2015 is gestart met het opzetten van een businessclub binnen ZPC AMERSFOORT. Daarnaast zijn we actief in het zichtbaar maken van de vereniging en de topsportprestaties waarop u als sponsoren kunt aanhaken. Van standaard (kleding/bord)sponsoring tot exclusief maatwerk is alles mogelijk. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Voor persoonlijke donaties kunt u ook lid worden van de Vrienden van ZPC AMERSFOORT. Steun ons!

Businessclub

Karakter
BC ZPC AMERSFOORT heeft een actief, zakelijk en laagdrempelig karakter. Het is voor elke ondernemer interessant en leuk om deel te nemen aan de business club. De te organiseren bijeenkomsten hebben een actief karakter, waarbij wij de betrokken ondernemers de gelegenheid geven om met elkaar in contact te komen maar ook gezamenlijk iets te betekenen voor de vereniging.

Bijeenkomsten
Per seizoen worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd door BC ZPC AMERSFOORT. Zo zullen wij 4 bijeenkomsten in ons clubhuis organiseren. Hierbij kunt u denken aan een spreker of gewoon ongedwongen een wedstrijd kijken met een borrel en diner.

Daarnaast organiseren wij 2 maal per jaar een ontbijtsessie bij een BC lid. Deze bijeenkomsten staan vooral in het teken van kennis overdacht waarbij leden informatie met elkaar delen of er een presentatie wordt gegeven. Tijdens de genoemde bijeenkomsten in ons clubhuis is het de leden vrij om één zakelijke relatie mee te nemen. Dit met doel om het zakelijk netwerk te vergroten. Echter dient dit wel in overleg te geschieden met het bestuur van BC ZPC AMERSFOORT.

Daarnaast hebben we nog 1 eindejaarsbijeenkomst incl. ALV waarbij het bestuur aangeeft wat er met uw geld is gebeurd. Tevens wordt dan de begroting voor het nieuwe seizoen besproken en goedgekeurd.

Leden
De leden van de BC ZPC AMERSFOORT genieten een ‘beschermingsstatus’. Hoewel BC ZPC AMERSFOORT ernaar streeft om de business club exponentieel te laten groeien, heeft een zittend lid het recht om bezwaar te maken tegen een potentieel lid. Echter enkel en alleen wanneer dit potentieel lid bedrijfstechnisch actief is in dezelfde branche of sector als het bestaande lid. Bij bezwaren zal het bestuur van de business club, zo nodig de bezwaarmaker horen en zich ervan vergewissen dat de bezwaren gegrond zijn. Bij gegronde bezwaren zal de ledencommissie het potentieel lid niet accepteren als nieuw lid.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is vastgesteld op € 500,- excl. BTW per seizoen, bij een overeenkomst van 3 seizoenen.

Vrienden van ZPC AMERSFOORT

Privé of kleine donatie
Iedere bijdrage is welkom! Daarom hebben we de Vrienden van ZPC AMERSFOORT opnieuw geactiveerd. U kunt een donatie doen van €50 (brons), €75 (zilver) of €100 (goud).

Incentives
Per seizoen worden er diverse activiteiten georganiseerd en acties gehouden. Als Vrienden van ZPC AMERSFOORT krijgt u bij enkele van hen ook de mogelijkheid deel te nemen. We houden u via onze site op de hoogte hiervan.

Doneren
Klik hier voor de donatiepagina!

Sponsormogelijkheden


ZPC AMERSFOORT heeft een groot bereik. Dagelijks krijgt de vereniging meer dan duizend bezoeken van de website en diverse social media kanalen. In de weekenden ontvangen we wekelijks spelers, publiek en supporters in Amerena, de nieuwe thuisbasis sinds april 2018! Via verschillende uitingen kunnen wij zorgen voor uitstekende reclame voor uw bedrijf en u kunt ons een steuntje in de rug geven door uw krachten met ons te bundelen en sponsor van onze mooie vereniging te worden. De mogelijkheden staan op deze site, maar we staan ook open voor maatwerk. We zijn ervan overtuigd dat uw investering hoe dan ook een onbetaalbaar rendement oplevert en gaan graag met u in gesprek.


Image

Hoofd

Naamgevend sponsor
Logo op 1e lijns kleding
Logo op 2e lijns kleding
Vermelding sponsorbord
Vermelding website
Spandoek goals
12m boarding
Lidmaatschap businessclub
Vrienden diner
2 pagina’s presentatiegids
2x p/jr mailing
20 clubkaarten
4x p/jr gebruik verenigingsruimten

Goud

Logo op teamkleding*
Vermelding sponsorbord
Vermelding website
3m boarding
Lidmaatschap businessclub
Vrienden diner
½ pagina presentatiegids
1x p/jr mailing
4 clubkaarten
2x p/jr gebruik verenigingsruimten

Zilver

Logo op teamkleding*
Vermelding sponsorbord
Vermelding website
3m boarding
Vrienden diner
¼ pagina presentatiegids
1x p/jr mailing
2 clubkaarten
1x p/jr gebruik verenigingsruimten

Brons

Logo op teamkleding*
Vermelding sponsorbord
Vermelding website
3m boarding
2 clubkaarten