Juryrooster september-oktober 2017

Met dank aan Gianna en Laura kunnen we het juryrooster (+ rooster badopbouw!) publiceren.

Ga hiervoor naar Juryrooster !

Noteer jouw data direct in je agenda. Afzeggen is, zoals bekend NIET mogelijk. Je kan wel onderling ruilen. Maar doe dat dan tijdig! Niet wachten tot de laatste week.

We realiseren ons dat soms een jurybeurt niet helemaal goed uitkomt, maar wees er van overtuigd dat geprobeerd is om alle jurydiensten evenwichtig te verdelen. Soms leidt dat wel eens tot minder plezierige tijden. Het is helaas niet anders. Deze keer wreekt zich het tekort aan juryleden wel erg. Gelukkig loopt er nu een W-cursus in Amersfoort met meer dan 25 deelnemers van ons. Dat is ook de reden dat dit eerste juryrooster niet verder gaat dan oktober. We hopen voor de juryroosters vanaf november over meer W-mensen te beschikken!

Attentie: vanwege dit nijpend tekort is het enkele malen ook noodzakelijk gebleken om spelers/sters als jury in te zetten op dagen dat hij/zij ook buiten Amersfoort moeten spelen. Excuses daarvoor. Dat is nooit eerder gebeurd, we rekenen er op dat dat in de toekomst niet nogmaals gaat gebeuren. We vragen jullie inzet in deze!