Algemene Ledenvergadering op 18 December 2017

Het bestuur van ZPC Amersfoort nodigt u uit voor de ALV op 18 december a.s.

Locatie: voor de laatste keer in het SFB Rubenszaal; Aanvangstijd 20.00 uur

De agenda van de ALV is nog in ontwikkeling en volgt op korte termijn.

Met sportieve groet,

namens het bestuur ZPC Amersfoort

Ronald Pijtak
secretaris